1. ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม

  2. วิศวกรเครื่องกล

  3. หัวหน้าหน่วยการผลิต

  4. พนักงานบุคคล (สรรหา)

  5. พนักงานธุรการ

  6. พนักงานช่างเทคนิค

  7. พนักงานช่างแม่พิมพ์รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

Array ( [0] => 42S02 [1] => 1146 [2] => Table 'luckyflame.access_2018' doesn't exist )
SELECT * FROM access_2018 WHERE session_id = '7138dtvmb4sslmle7k0irm1ot4'
1