1. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

  2. ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม

  3. วิศวกรเครื่องกล

  4. หัวหน้าหน่วยการผลิต

  5. พนักงานบุคคล (สรรหา)

  6. พนักงานธุรการ

  7. พนักงานช่างเทคนิค

  8. พนักงานช่างแม่พิมพ์รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน