1. ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม

  2. วิศวกรเครื่องกล

  3. หัวหน้าหน่วยการผลิต

  4. พนักงานบุคคล (สรรหา)

  5. พนักงานธุรการ

  6. พนักงานช่างเทคนิค

  7. พนักงานช่างแม่พิมพ์รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครงาน