เคล็ดลับมังคุดอร่อย

เคล็ดลับเลือกมังคุดอร่อยครับ :)

1. ลูกเล็กๆ รสชาติดีกว่าลูกใหญ่ๆ ครับ

2. ลองบีบเบาๆ เลือกลูกที่เปลือกไม่แข็งเกินไป นิ่มๆ หน่อยๆ

3. เปลือกสีเข้มๆ ม่วงเข้มเกือบดำจะหวานครับ ถ้าออกแดงจะเปรี้ยว

4. พลิกดูก้น ถ้ากลีบเยอะ กลีบเนื้อมังคุดก็จะเยอะตามครับ