ตัวเลือกสินค้าที่ต้องการ

  • ความดันต่ำ
  • ความดันสูง

ระบบเซฟตี้

  • ไม่มี
  • ตัดแก๊สอัตโนมัติ

เกจ์วัดความดัน

  • ไม่มี
  • มี

สี

  • แดง
  • เทา
  • เขียว
  • เขียวอ่อน