รับสัญลักษณ์คุณภาพ Thailand Trusted Quality จากกรมส่งเสริมการส่งออก

Last updated: 5 Aug 2019  |  9299 Views  | 

รับสัญลักษณ์คุณภาพ Thailand Trusted Quality จากกรมส่งเสริมการส่งออก

คุณณิชาภัทร์ นันทวิภัทร เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ บริษัทลัคกี้เฟลม จำกัด เข้ารับรางวัล Thailand Trusted Quality โดย กรมส่งเสริมการส่งออก Thailand Trust Mark หรือ TTM คือ เครื่องหมายที่กรมส่งเสริมการส่งออกภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้พิจารณาให้ใช้กับสินค้าและบริการที่จดทะเบียนถูกต้องและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ การเปิดตัว TTM ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของตราสัญลักษณ์ Thailand’s Brand ที่สร้างชื่อเสียงให้สินค้าและบริการของไทยเป็นที่จดจำในด้านความหลากหลายและความประณีตพิถีพิถัน (Diversity & Refinement) โดยตราสัญลักษณ์ TTM จะชูประเด็นเรื่องคุณภาพเพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคทั่วโลกรับรู้และมั่นใจใน “คุณภาพที่วางใจได้”(Trusted Quality) ของสินค้าและบริการจากประเทศไทย

“ตราสัญลักษณ์ TTM จะช่วยรับรองคุณภาพให้กับสินค้าและบริการของไทย รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของประเทศในฐานะแหล่งกำเนิดสินค้าที่เชื่อถือได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในด้านการค้าและความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับสถานการณ์ของตลาดโลกในปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าซึ่งมีตราสัญลักษณ์ TTM กำกับและผู้ค้าชาวต่างชาติที่ต้องการ ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก TTM จะไม่เพียงมั่นใจได้ถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงแต่ยังเชื่อมั่นได้ในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมูลค่าเพิ่มที่อำนวยประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ”

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy