วัฒนธรรมองค์กรของลัคกี้เฟลมเชื่อว่า "อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม" นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลัคกี้เฟลมจึงมีพื้นฐานมาจากความเชื่อนี้และความปราถนาที่จะสร้างสรรค์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น


1. มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

การผลิตสินค้าที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีคุณภาพถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของลัคกี้เฟลม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของลัคกี้เฟลมเกี่ยวข้องถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค การผลิตสินค้าจึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบสอบและควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ไปถึงมือผู้บริโภคจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ นอกจากนั้นทางลัคกี้เฟลมยังร่วมกับกรมมาตรฐานอุตสาหกรรมพัฒนามาตรฐานสำหรับเตาแก๊สในครัวเรือนเพื่อผู้บริโภคมีความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์

2. การใส่ใจในการใช้พลังงาน
เนื่องจากเรื่่องภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมาก ในช่วงไม่กี่ปีนี้ ลัคกี้เฟลมก็ตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์การใช้พลังงานเพื่อโลกสี เขียวของพวกเรา จึงร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐในการประหยัดพลัังงานของกระทรวงพลังงานและพลังงาน ทดแทนอย่างเต็มที่ และได้พัฒนาปรับปรุงเตาแก๊สให้เป็นเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้่บริโภคสามารถประหยัดได้มากขึ้นและลดการใช้พลังงานของโลก

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ ลัคกี้เฟลมยังใส่ใจการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตไปควบคู่กัน และเข้าร่วมโครงการ Total Energy Management(TEM) รุ่นที่ 8 และได้รับรางวัล TEM awards ที่แสดงว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการจัดการพลังงานได้ดีเยี่ยม

3. การรับนักศึกษาฝึกงาน/part time และการเยี่ยมชมโรงงาน
ลัคกี้เฟลมมีนโยบายในการรับนักศึกษาฝึกงานทุกปี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง ให้ความรู้ภาคปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมของการทำงาน พร้อมทั้งจ่ายเบี้ยเลี้ยง ให้เป็นค่ารถ ค่าอาหาร รวมไปถึงการรับนักศึกษาเข้าทำงาน part-time ในช่วงเวลาปิดภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษา มีรายได้เสริม แบ่งเบาภาระทางครอบครัว

4. การอุทิศเพื่อสังคม
ในฐานะที่ลัคกี้เฟลมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราจึงตระหนักในการตอบแทนคืนกลับสังคมด้วยการช่วยเหลือทั้งแรงกาย แรงใจและเงินทุนสำหรับสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากสังคมจะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศทั้งระบบ ซึ่งกิจกรรมหลักของลัคกี้เฟลมจะประกอบด้วยการบริจาคเลือดเป็นประจำของพนักงานโดยทางลัคกี้เฟลมสนับสนุนให้พนักงานบริจาคเลือดเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยทุกๆ3เดือน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดมาถึงที่บริษัท เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงและยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

นอกเหนือจากการบริจาคเลือด ลัคกี้เฟลมยังมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นประจำทุกปี โดยจะมุ่งเน้นไปที่เด็กด้อยโอกาส และด้านการเรียนการสอน เพราะลัคกี้เฟลมเชื่อว่าเด็กๆและการศึกษาที่ดีจะเป็นรากฐานให้สังคมสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

 • โครงการช่วยเหลือสังคมปี 2553
 • โครงการช่วยเหลือสังคมปี 2552
 • โครงการช่วยเหลือสังคมปี 2551
 • โครงการช่วยเหลือสังคมปี 2550 โรงเรียนวัดถั่วทอง จังหวัดปทุมธานี
 • โครงการช่วยเหลือสังคมปี 2550 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา
 • โครงการช่วยเหลือสังคมปี 2548 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
 • โครงการช่วยเหลือสังคมปี 2545 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
 • โครงการช่วยเหลือสังคมปี 2539 เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว

การช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ

 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ญี่ปุ่น 2554
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี2553
 • สมทบทุนในการสร้างห้องบรรยาย ปี2553
 • ช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ ปี2553
 • สมทบทุนในการสร้างหุ่นยนต์กู้ระเบิลสำหรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี2552
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิภาคใต้ปี 2548
 • ชาวลัคกี้เฟลมร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2540
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไต้ฝุ่นเกย์ ปี 2532
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้